Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského ob

16.04.2009: Cílem projektu je zvýšit možnosti zaměstnatelnosti venkovského obyvatelstva pomocí podpory podnikání (vzdělání, mikropůjčky, poradenství a pomocný servis) a pomocí vzdělávacích aktivit na zorientování se v nabízených službách na podporu nezaměstnaných pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí podnikat.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Naším záměrem je vytvoření nového systémového řešení nezaměstnanosti na venkově, jehož součástí bude metodika vzdělávání začínajících podnikatelů, navržení systému mikropůjček pro začínající podnikatele a metodika vzdělávání nezaměstnaných v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Projektové cíle: Zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva formou podpory podnikání. Cílové skupiny: Nezaměstnaní na venkově

FOTODOKUMENTACE