Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy

16.04.2009: Zlepšení rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce a rozptýlení obav zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatelé (stávající i potenciální)

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Globálním cílem rozvojového partnerství je zlepšit situaci občanů se zdravotním postižením zvyšováním jejich možností uplatnění na trhu práce. Projektovým cílem je zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro nezaměstnané občany se zdravotním postižením. Pracovní program je zaměřen zejména na: zjištění příčin a stanovení faktorů, které ovlivňují míru nezaměstnanosti občanů se zdravotním postižením, vytvoření specializovaného interaktivního webového portálu pro usnadnění zprostředkování vhodných pracovních příležitostí pro zaměstnavatele a občany se zdravotním postižením, vytvoření registru uchazečů o zaměstnání, posílení sítě specializovaných poraden, doplnění katalogu prací o nové pracovní pozice vhodné pro zdravotně postižené (s ohledem na rozvoj technologií a nové potřeby zaměstnavatelů) a informování zaměstnavatelů v Praze o předpisech a praktických zkušenostech v oblasti zaměstnávání občanů se zdravotním postižením.

FOTODOKUMENTACE