Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > EQUAL > Projekty > Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů

Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů

17.04.2009: Projekt sdružuje významné partnery z Jihomoravského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje a zaměřuje se na tématiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

V rámci projektu probíhají informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které přinesou přímý prospěch ohroženým skupinám na trhu práce a také tvůrcům politik. Cíle projektu: * rovnost příležitostí na trhu práce a v rodinném životě * snižování rozdílů v zaměstnávání mužů a žen * snižování genderové diskriminace na trhu práce * zvyšování informovanosti o rovných příležitostech Výstupy projektu: * systém regionálních informačních a právně-poradenských poraden pro rovné příležitosti žen a mužů * výzkumné analýzy * vzdělávací materiál pro úřady práce * manuál pro právní specialisty a specialistky * Jak na společenskou odpovědnost a rovné příležitosti * Plán pro rovnost příležitostí v personalistice * Studie nákladů a zisků rovných příležitostí * Informační materiály * Manuál pro kolektivní vyjednávání pro oblast rovnosti žen a mužů * Jak na rovnost příležitostí v krajské politice Projektové cíle: Snižování rozdílů v zaměstnávání mužů a žen a zvyšování informovanosti o rovných příležitostech. Cílové skupiny: Ohrožené cílové skupiny na trhu práce a skupiny, které svým postavením či postoji mohou ovlivňovat situaci na trhu práce.

FOTODOKUMENTACE