Rozšíření podnikatelské činnosti - výstavba haly

16.04.2009: Podstata projektu spočívá ve výstavbě podnikatelské nemovitosti.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: "Rozšíření podnikatelské činnosti - výstavba haly"
  • Zařazení / priorita: 1.
  • Žadatel: Jaroslav Pokorný
  • Celkový rozpočet projektu: 22 500 000 Kč
  • Výše dotace z EU: 5 000 000 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.granty-dotace.cz    
  • Vložil:Kateřina Procházková GC

OPERAČNÍ PROGRAM

  • SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP)

REALIZACE PROJEKTU

Hlavním zaměřením firmy byla od začátku výroba vstřikovacích forem na plasty. I přes mnohé obtíže spojené s podnikáním se v prvních letech firma rozrostla natolik, že bylo nezbytné najít větší výrobní prostor. Pan Pokorný zakoupil starou budovu bývalého lihovaru v Dačicích a po rychlé rekonstrukci se nástrojárna a administrace v roce 1996 přestěhovala do opraveného objektu.

Složka multimedií