Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech venkovských oblastí

17.04.2009: Smyslem projektu je prokázat, že na malých sídlech českého venkova je možno plošně zavést terénní sociální služby, které umožní starým lidem, aby ve stáří žili doma a nebyli vystaveni nutnosti svůj domov opustit a odejít do hromadných zařízení, a tím tedy následně prokázat, že na malých vesnicích je k dispozici několik tisíc potencionálních pracovních míst, zvláště vhodných pro ženy, které právě na malých vesnicích jsou na trhu práce sociálně znevýhodněny kombinací svých rodinných povinností a venkovských specifik.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech venkovských oblastí
  • Zařazení / priorita: Priorita 2: Rozvoj podnikání
  • Žadatel: Farní Charita Starý Knín
  • Výše dotace z EU: 33 810 775 Kč

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Během projektu, který bude trvat do 30. června 2008, chceme demonstrovat tuto možnost zavedením terénních sociálních služeb v rozsáhlých oblastech především jihozápadní části Středočeského kraje. Současně chceme ve veřejné akci prosazovat, aby tato perspektiva jak domácí sociální péče, tak zaměstnanosti žen na malých vesnicích byla naší společností plně akceptována a využita. V současné době pracuje pro terénní služby cca 60 pracovníků a pracovnic, včetně administrativních a společně se starají o cca 230 klientů. Projektové cíle: Změnit situaci na trhu práce v rozsáhlých oblastech malých vesnic v celé ČR v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Cílové skupiny: Ženy v rozsáhlých oblastech malých vesnic, které jsou nezaměstnané nebo jsou nezaměstnaností ohrožené.

FOTODOKUMENTACE