S Krakonošem u počítače

17.04.2009: Projekt "S Krakonošem u počítače" je zaměřen na problematiku vzdělávání venkovských obyvatel s cílem nabídnout lidem z hůře dopravně obslužných lokalit příležitost ke zvýšení kvalifikace a získání základních dovedností nezbytných pro plnohodnotný život v moderní společnosti.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Občanům, kteří nemají rovné příležitosti následného vzdělávání je v rámci tohoto projektu nabídnuta příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště navštěvovat individuální modulární vzdělávací kurzy v oblasti výpočetní techniky a informatiky (pomocí mobilní počítačové učebny), kurzy cizích jazyků, školení pro malé a střední podnikatele (daňové předpisy, účetnictví či legislativní rámec podnikání), ale i řada dalších vzdělávacích modulů, o které naše cílové skupiny projevily zájem a které jsou vzhledem k aktuální situaci regionálního trhu práce potřebné a žádoucí. Projekt by měl přispět ke snižování nerovností na trhu práce, odstraňování diskriminací a zvyšování kvalifikace nejohroženějších skupin, což jsou především osoby starší 50 let, mladí lidé do 26 let a absolventi škol, osoby pečující o nezaopatřené děti, zdravotně postižení, osoby s nízkou kvalifikací, ale i malí a střední podnikatelé. Projektové cíle: Vytvoření institucionální sítě schopné nabídnout vhodné vzdělávací programy pro venkovské obyvatelstvo. Cílové skupiny: Venkovská populace.

FOTODOKUMENTACE