Šance

16.04.2009: Koalice Šance vyvíjí a ověřuje nové nástroje s cílem zvýšit šanci osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Projekt se zaměřuje na vytvoření kontinuálního programu zacházení před a po propuštění z VTOS.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Vyvinutý program zacházení bude ověřen ve třech věznicích: Bělušice, Jiřice a Vinařice. Pracovní program zahrnuje tyto aktivity: - vytvoření a pilotní ověření kontinuálního integrovaného systému služeb a programů pro přípravu osob ve VTOS na propuštění a pobyt na svobodě s ohledem na nalezení zaměstnání, - vytvoření a ověření systému individuální podpory pro propuštěné z VTOS (mentoring), - rozvoj systému multidisciplinární spolupráce mezi odborníky a organizacemi, které se věnují hlavní cílové skupině, - aktivity zacílené na změnu postojů a zvýšení motivovanosti zaměstnavatelů zaměstnat hlavní cílovou skupinu, - realizace doplňkových vzdělávacích programů pro odborníky pracující s hlavní cílovou skupinou v souladu s jejich vzdělávacími potřebami. Projektové cíle: Vytvoření kontinuálního programu zacházení před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Cílové skupiny: Vězni a osoby po výkonu trestu, ženy, etnické minority

FOTODOKUMENTACE