Sociální ekonomika v ČR

17.04.2009: Pro rok 2006 a 2007 jsou vypracovávány základní postuláty sociální ekonomiky, zpracovávány návrhy pro oblast legislativy, daní, finančnictví, školství apod., s ohledem na cílové skupiny. V roce 2007 je plánováno zahájení pilotních projektů na několika místech republiky a ověření průběžných výsledků hledaných systémových řešení v praxi.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Sociální ekonomika v ČR
  • Zařazení / priorita: Priorita 2: Rozvoj podnikání
  • Žadatel: ORFEUS
  • Výše dotace z EU: 41 450 000 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.hefaistos.org     

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Současně je plánováno, že se stanou jádrem pro pokračování projektu i po skončení jeho životnosti v roce 2008, na které se budou nabalovat ostatní regiony a zde budou mít metodickou, organizační a všeobecně poradenskou podporu. Dále ke konci roku 2007 počítáme s konferencí se zahraniční účastí, sledující společné vyhodnocení aktivit v rámci Akce 2 a upřesnění společných aktivit pro Akci 3. Mezitím se počítá s řadou pracovních partnerských setkání ve zúčastněných zemích, aby řešení bylo operativnější a stále živé. Skupina expertů a partnerů, společně se zohledněním potřeb zahraniční strany, si klade za cíl vytvořit systémové řešení, které by bylo pro sociální ekonomiku a její reálné zavedení do praxe žádoucí. Bude řešit legislativní a další systémové opory. Projektové cíle: Nalezení možností, způsobů a podmínek pro vytvoření příležitostí, které by umožnily skupinám ohrožených sociální exkluzí vrátit se zpět. Cílové skupiny: Dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně postižení a mladí lidé.

FOTODOKUMENTACE