Společně k integraci klientů Domu na půli cesty na trh práce

17.04.2009: Projekt Společně k integraci klientů Domu na půli cesty na trh práce se zabývá začleněním sociálně znevýhodněných osob na trh práce. Cílovou skupinou jsou klienti Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic, což jsou mladí lidé, kteří odcházejí po dosažení plnoletosti z ústavní péče a v Domě na půli cesty nalézají přechodné bydlení i zaměstnání.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Protože klienti často postrádají kvalitní vzdělání i absenci praxe, je jejich uplatnění na trhu práce problematické. Společně byl proto vytvořen pracovní program, který je realizován v areálu Domu na půli cesty a je zaměřen na práci v ekologickém zemědělství. Klienti tak získají potřebné pracovní návyky, dovednosti a znalosti, které mohou zúročit při samostatném vstupu na trh práce. Kromě pracovního programu je pro klienty připraven i vzdělávací program, který ideově čerpá z pedagogiky zážitku. Ambicí projektu je, aby pracovně-vzdělávací program přispěl k úspěšné integraci znevýhodněných osob na trh práce a stal se inspirací pro sociální zařízení podobného typu. Projektové cíle: Přispění k řešení otázek ústavní výchovy a rozvoj funkční ekofarmy jako prostředku k cestě po částečné soběstačnosti (sociální podnik). Cílové skupiny: Mladí lidé odcházející po dosažení plnoletosti z ústavní péče a sociálně znevýhodnění mladí lidé v obtížné životní situaci.

FOTODOKUMENTACE