Vytvoření nové služby pro pracovní integraci skupin ohrožených sociální exkluzí

17.04.2009: Cílem projektu je přenést ze zemí EU řadu v našem prostředí inovativních prvků z oblasti sociálního podnikání a rozvoje lidských zdrojů. Vytvoříme komparativní studii, jež nás vybaví přehledem o nástrojích, praxi a výsledcích sociálního podnikání na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin v EU a zároveň podrobíme analýze praktiky některých vybraných zaměstnavatelů v oblasti strategií HR.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Vytvoření nové služby pro pracovní integraci skupin ohrožených sociální exkluzí
  • Zařazení / priorita: Priorita 2: Rozvoj podnikání
  • Žadatel: Nový Prostor
  • Výše dotace z EU: 36 177 000 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.equal.novyprostor.cz     

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Zmapujeme míru znalosti v oblasti "Diversity managementu" a pokusíme se o adaptaci tohoto nástroje, který v prostředí EU praxe projektů sociálního podnikání hraje klíčovou roli. Popíšeme i tzv. "Social welfare mix" a z britské praxe se pokusíme přenést model realizace veřejných výběrových řízení, který zohledňuje řadu pozitivních sociálních dopadů. Tyto aktivity spolu s vývojem tréninkového programu pro uživatele nově vyvíjené služby na bázi osobnostního rozvoje a tréninku klíčových kompetencí a vývoji dalších komponentů nové služby sociálního podnikání vytvoří předpoklad pro úspěšné praktické ověření modelu nové služby a rozšíření do dalších regionů v ČR. Projektové cíle: Přenesení inovativních prvků z oblasti sociálního podnikání a rozvoje lidských zdrojů ze zemí EU. Cílové skupiny: Účastníci sociální sítě v regionu.

FOTODOKUMENTACE