Zaměstnej sám sebe

16.04.2009: Cílem projektu je vytvořit materiální a odborné podmínky pro realizaci kurzu pro osoby navracející se na trh práce po rodičovské dovolené - začínající podnikatele, kombinovanou formou vzdělávání prostřednictvím uplatnění eLearningu.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Hlavními aktivitami jsou: příprava 6 vzdělávacích modulů v eLearningové formě, implementace SW vybavení, příprava a odzkoušení provozu HW zázemí, odborné vyškolení lektorů a pilotní ověřování chodu této kombinované formy studia ve dvou typech kurzů, každý ve dvou skupinách uchazečů. Vedlejším neméně důležitých cílem projektu je převzetí použitelných zkušeností našich mezinárodních partnerů v projektu mezinárodního partnerství TCA, tj. z Francie, Portugalska a Belgie. Projektové cíle: Příprava osob vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené na vlastní podnikání. Cílové skupiny: Ženy na i po rodičovské dovolené a muži ve srovnatelné situaci

FOTODOKUMENTACE