Zvyšování adaptability zdravotně postižených občanů

17.04.2009: Cílem pracovního programu rozvojového partnerství ADIP je přispět k řešení problému vysoké nezaměstnanosti zdravotně postižených občanů.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Zvyšování adaptability zdravotně postižených občanů
  • Zařazení / priorita: Priorita 3: Podpora adaptability
  • Žadatel: S-COMP Centre CZ, s.r.o.
  • Výše dotace z EU: 16 789 920 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.scomp.cz    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Naše RP pro dosažení tohoto cíle zvolilo přístup založený na zvýšení adaptability ZP na trhu práce. Základním nástrojem pro zvýšení adaptability je celoživotní učení. Naše RP řeší problematiku toho, jakými způsoby je možno nejlépe poskytnout celoživotní vzdělávání naší cílové skupině a jak je možné sladit motivace a zájmy všech zúčastněných aktérů ovlivňujících vstup ZP občanů na trh práce. Hlavními výstupy projektu jsou analytické studie cílové skupiny, pilotní vzdělávací program určený specificky pro ZPO, jehož obsah je navržen na základě provedeného statistického šetření, proškolení alespoň 80 členů cílové skupiny v pilotním programu a návrh systému pracovní integrace zdravotně postižených. RP usiluje v rámci svého pracovního programu o přijetí těchto výstupů do širší praxe. Projektové cíle: Zvýšení adaptability zdravotně postižených na trhu práce pomocí celoživotního učení. Cílové skupiny: Zdravotně postižení dlouhodobě nezaměstnaní občané.

FOTODOKUMENTACE