Akce

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů.

27. března 2009: Členové Monitorovacího výboru byli informováni o průběžných výsledcích studie Evropské komise o programu ESPON. Studie se zabývá tématy výzkumu, geografickým pokrytím, uživateli výstupů, komunikační strategií ...

27. března 2009: Dne 22. 3. 2006 byla v rámci programu ESPON vyhlášena 11. výzva k předkládání návrhů projektů. Výzva bude ukončena dne 21. 4. 2006.

27. března 2009: Koncem prosince 2005 bylo odevzdáno 8 průběžných a závěrečných zpráv projektů, probíhajících v rámci programu ESPON.

27. března 2009: V srpnu 2004 bylo úspěšně ukončeno 8 projektů schválených v první výzvě pro předkládání žádostí. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích jsou k dispozici na www.espon.lu v sekci "Projects".

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven