Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > ESPON > Akce > ESPON - Nové průběžné a závěrečné zprávy ...

ESPON - Nové průběžné a závěrečné zprávy projektů

27.03.2009: Koncem prosince 2005 bylo odevzdáno 8 průběžných a závěrečných zpráv projektů, probíhajících v rámci programu ESPON.

Zprávy byly odevzdány za následující projekty:

Závěrečné zprávy:

1.1.3 "Zvláštní dopady rozšíření EU na polycentrické územní struktury" (2002-06)

2.4.2 "Integrované analýzy nadnárodních a národních území založené na výsledcích

programu ESPON" (2004-06)

První průběžná zpráva:

3.4.3 "Problém modifikovatelných jednotek území" (2005-2006)

Druhé průběžné zprávy:

2.3.1 "Aplikace a dopady ESDP v členských státech" (2004-06)

3.4.1 "Evropa ve světě" (2004-06)

Třetí průběžné zprávy:

1.3.3 "Role a územní dopady kulturního dědictví a identity" (2004-06)

2.1.5 "Územní dopady evropské politiky rybaření" (2004-06)

2.3.2 "Koordinace teritoriálně a urbanisticky zaměřené politiky od EU po místní

úroveň" (2004-06)

Zprávy o dosažených výsledcích jsou k dispozici na stránkách     progamu ESPON.