Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > ESPON > Akce > Vyhlášení 11. výzvy na předkládání ...

Vyhlášení 11. výzvy na předkládání návrhů projektů v rámci programu ESPON

27.03.2009: Dne 22. 3. 2006 byla v rámci programu ESPON vyhlášena 11. výzva k předkládání návrhů projektů. Výzva bude ukončena dne 21. 4. 2006.

V rámci 11. výzvy je vypsán následující projekt:

ESPON Study 4.1.3 on Feasibility on monitoring territorial development based on ESPON key indicators (Proveditelnost monitorování rozvoje území na základě klíčových ukazatelů)

Cíl studie

Cílem studie je podílet se na rozvoji evropského územního monitorovacího systému pro pokračující vyhodnocování trendů územního rozvoje v souvislosti s nastavením cílů politiky územního rozvoje. Územní monitorovací systém by měl poskytnout přiměřený základ pro zprávy založené na klíčových indikátorech ESPON. Studie prověří schopnost současných indikátorů a nástrojů podporovat následné podávání zpráv na základě zpracování předběžné zprávy monitorující území.

Kdo se může ucházet?

Možnými uchazeči o realizaci projektu jsou Nadnárodní projektové skupiny (TPGs), jejichž členy musí být partneři z nejméně tří členských států EU.

Více informací o projektu spolu se zadávacími podmínkami naleznete oficiálních stránkách programu ESPON    .

V případě zájmu o účast v projektu kontaktujte prosím Národní kontaktní místo ESPON.