Charakteristika

Program ESPON (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise rozšířit znalosti a rozsah výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy.

Jedná se o výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech napříč Evropou, zahrnující stávající členské státy EU, Norsko, Švýcarsko, Rumunsku a Bulharsko. Program se zaměřuje na zkoumání územních dopadů sektorových politik na oblasti, jakými jsou např. zemědělství, doprava, výzkum a vývoj. Dále zkoumá vliv evropských strukturálních fondů na městské oblasti a hraje také klíčovou úlohu při formulování Evropských perspektiv územního rozvoje (ESDP) a vytváření vazeb mezi výzkumem a politikou územního rozvoje nové Evropy.

27. března 2009: V průběhu vytváření Evropských perspektiv územního rozvoje bylo zřejmé, že je třeba zdokonalit vědeckou základnu pro formulování politiky územního rozvoje.

27. března 2009: Cílem programu ESPON je získání více informací o obsahu a rozsahu národních výzkumů v oblasti územního rozvoje včetně jejich koordinace a rozvoje z pohledu evropské perspektivy.

27. března 2009: Pro program ESPON byla stanovena angličtina jako oficiální pracovní jazyk.

27. března 2009: Pět priorit a s nimi související opatření a podopatření.

27. března 2009: Vzhledem k velikosti území EU a jejího dalšího rozšiřování se program ESPON zaměřuje na sedm základních cílů.

27. března 2009: Charakter činností realizovaných v rámci programu ESPON.

27. března 2009: Kdo je oprávněn k účasti na projektu.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven