Cíle programu

27.03.2009: Vzhledem k velikosti území EU a jejího dalšího rozšiřování se program ESPON zaměřuje na sedm základních cílů.

Vzhledem k velikosti území EU a jejího dalšího rozšiřování se program ESPON zaměřuje na následujících sedm cílů:

  1. zkvalitnit existující národní výzkum zaměřením se na záměry politiky ESDP;
  2. specifikovat dopady záměrů politiky ESDP na nadnárodní a národní území, a případně rozšířit územní dopad ESDP v kontextu rozšiřování EU;
  3. vyvinout nástroje a instituce nezbytné k lepšímu vnímání a aplikování možností politiky ESDP politickými činiteli na všech úrovních, od komunitární k místní úrovni; včetně lepší koordinace aplikování principů ESDP;
  4. přispět k lepšímu chápání územní dimenze strukturálních fondů, politiky soudržnosti a ostatních politik Společenství včetně národních sektorových politik;
  5. identifikovat možnosti lepší koordinace územních rozhodnutí přijatých na komunitární, národní, regionální a místní úrovni;
  6. odstranit překážky spolupráce mezi politickými činiteli, státní správou a vědci;
  7. vytvořit síť evropských vědeckých institucí pro jednotlivé oblasti územního rozvoje.

Tyto cíle budou realizovány prostřednictvím projektů.