Výstupy

27.03.2009: Charakter činností realizovaných v rámci programu ESPON.

Výzkum a studie zaměřené na územní rozvoj a územní plánování z národního, regionálního a místního pohledu již částečně existují a jsou dostupné, ačkoliv zatím pokrývají jen malé části evropského prostoru. Zpravidla se jedná o národní rozměr s výjimkou výsledků dosažených v rámci spolupráce Interreg - zejména pak přeshraničních a nadnárodních iniciativ územního rozvoje. Nicméně i zde je zcela zřejmý nedostatek nadnárodních znalostí a výzkumu. Od Programu ESPON 2006, který se zabývá rozšířeným evropským prostorem a většími územními celky, Evropská komise a členské státy očekávají:

  • analýzy hlavních územních trendů v evropském měřítku a analýzy příležitostí a hrozeb uvnitř evropského prostoru jako celku;
  • kartografický přehled o hlavních územních rozdílech a jejich intenzitě;
  • určitý počet územních ukazatelů a typologií přispívajících ke stanovení evropských priorit pro vyvážený a polycentrický rozšířený evropský prostor;
  • jednotné prostředky a vhodné nástroje (databáze, ukazatele, metodologie pro analýzy územních dopadů a systematické územní analýzy) ke zlepšení územní koordinace sektorových politik.