Vývoj programu

27.03.2009: V průběhu vytváření Evropských perspektiv územního rozvoje bylo zřejmé, že je třeba zdokonalit vědeckou základnu pro formulování politiky územního rozvoje.

Požadavek na zdokonalení vědecké základny pro evropský územní rozvoj

Myšlenka vytvořit Monitorovací síť pro evropské územní plánování (ESPON) se objevila již ve druhé polovině roku 1990. V průběhu vytváření Evropských perspektiv územního rozvoje bylo zřejmé, že je třeba zdokonalit vědeckou základnu pro formulování politiky územního rozvoje. Zejména se jednalo o potřebu:

  • určit ukazatele pro územní rozvoj a
  • navrhnout možné strategické směry pro územní rozvoj na úrovni EU, které by měly být dále sledovány a rozpracovány do politických požadavků.

Pilotní projekt (1998 - 1999)

Na setkání ministrů členských zemí EU zodpovědných za územní plánování, které se konalo v Echternachu v prosinci 1997, byla ve spolupráci členských států a Evropské komise spuštěna dvouletá zkušební fáze (1998 - 1999) ve formě pilotního projektu. Pilotní projekt řešil tři témata: územní ukazatele, partnerství měst a venkova a mapování.

Ve dnech 16. a 17. března 2000 byly výsledky a závěry zkušební fáze programu ESPON předloženy Komisi pro územní rozvoj. Vyplynul z nich vysoký potenciál společného přístupu a jeho řídícího charakteru pro vytváření budoucí podoby programu ESPON. Výsledky testovací fáze je možné nalézt www.nordregio.se    .