Kontakty

Národní kontaktní místo ESPON

Ústav územního rozvoje

Jakubské náměstí 3, PO BOX 234
601 00 Brno
Ing. arch. Lubor Fridrich
Tel.: +420 542 423 116
Fax: +420 542 214 705
E-mail: fridrich@uur.cz

Národní koordinátor

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
pracoviště: Letenská 3
E-mail: espon@mmr.cz