Národní kontaktní místo ESPON

27.03.2009: ESPON Contact Point (ECP)

Definice

Národní kontaktní místo ESPON navazuje na činnosti CU na národní úrovni a zároveň slouží žadatelům o projekty jako kontaktní místo, pomáhá jim s přihláškami projektů a při procesu realizace projektů. Národní kontaktní místa ESPON jsou reprezentována vědeckými a výzkumnými institucemi členských států, které se zabývají problematikou územního rozvoje a přispívají k nadnárodním projektům svými vlastními výzkumnými aktivitami, případně podporou vhodných národních partnerů jako zástupců dané země.

Národní kontaktní místo ESPON by mělo být vytvořeno v každém partnerském státě. Koordinátorem činností Národních kontaktních míst ESPON je CU, která též svolává jejich společná jednání.

Funkci Národního kontaktního místa ESPON v České republice vykonává ÚÚR.

Úkoly

Národní kontaktní místo ESPON:

 • se účastní projektů jako člen vybraných TPG, které realizují projekty v rámci programu ESPON a v rámci těchto skupin se podílí na přípravě a realizaci zmíněných projektů; zároveň zajišťuje práci v síti a výměnu názorů s ostatními projekty a s CU;
 • se účastní projektu "Datový navigátor" v ČR, připraveném na základě opatření 4.1. Operačního programu, který zkoumá dostupné zdroje dat o území na národní úrovni;
 • poskytuje komentář ke všem projektům realizovaným v rámci programu ESPON před předložením jejich závěrečných zpráv;
 • úzce spolupracuje s CU a se všemi ECP;
 • společně s ostatními ECP utváří tzv. síť, která ve spolupráci s CU a za účasti TPG spolupracuje na propagaci programu a pomáhá projektovým partnerům při vytváření různých TPG a vývoji projektů;
 • shromažďuje informace o českých PP a informuje je o možnostech jejich účasti v nadnárodních projektech ESPON;
 • přispívá k vytvoření kontaktů mezi různými TPG a českými PP;
 • poskytuje pomoc PP při zpracování projektových žádostí i po celou dobu realizace jednotlivých projektů;
 • informuje NCo o své činnosti a o dění v síti ECP, případně o aktivitách jednotlivých TPG a jejich projektech;
 • zajišťuje informační podporu a napomáhá publicitě programu;
 • poskytuje podporu NCo při plnění jeho úkolů;
 • se účastní jednání všech ECP a CU.