Projektoví parneři

27.03.2009: Project Partners (PP)

Definice

Projektový partner se účastní na projektu pod vedení LP. Může jím být jak veřejný, tak i soukromý subjekt, který se zabývá problematikou územního rozvoje. Jedná se například o vědecké a výzkumné instituce jako jsou výzkumné ústavy, univerzity, akademie věd apod., dále pak poradenské firmy a jednotlivci. Projektovým partnerem může být i samo ECP.

Každý projektový partner musí, buď sám nebo prostřednictvím jiného najatého subjektu, zpracovat svou dílčí část projektu.

Úkoly projektového partnera

  • spolupracuje pod vedením LP a společně s dalšími PP na návrhu projektu;
  • předává LP tzv. Zavazující dopis (Letter of Commitment);
  • poskytne LP základní informace, bankovní spojení a kontaktní osobu;
  • pracuje na projektu v souladu s Žádostí o projekt (Application Form);
  • zpracovává dílčí zprávy za svou část projektu a nechává si certifikovat výdaje za každých 6 měsíců.