Projekty

 

27. března 2009: Projekty jsou zaměřeny na různé problémové okruhy od vědeckých metod a datových základen přes strategické projekty až k institucionálním a instrumentálním otázkám.

27. března 2009: Konkrétní podoba projektu se utváří v průběhu dvoukolového veřejného výběrového řízení.

27. března 2009: Na realizaci nadnárodních projektů ESPON se podílejí v současné době dva projektoví partneři z České republiky.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven