Charakteristika projektů

27.03.2009: Projekty jsou zaměřeny na různé problémové okruhy od vědeckých metod a datových základen přes strategické projekty až k institucionálním a instrumentálním otázkám.

Projekty realizované v rámci Programu ESPON sledují jednotný přístup a mají jasnou územní dimenzi. Projekty jsou zaměřeny na různé problémové okruhy od vědeckých metod a datových základen přes strategické projekty až k institucionálním a instrumentálním otázkám. Sledované oblasti výzkumu mohou být odlišné, avšak faktický obsah projektu musí vždy vycházet z priorit a opatření programu ESPON. V rámci programu ESPON jsou realizovány:

Tématické studie (projekty priority 1)

zaměřené na územní dopady hlavních aktivit územního rozvoje na pozadí typologie regionů a situace měst na základě obecných empirických údajů.

Studie dopadů politiky (projekty priority 2)

zaměřené na územní dopady sektorových politik Společenství a politik územního rozvoje členských států na jednotlivé typy regionů s ohledem na institucionální propojení mezi vládními úrovněmi a instrumentální vybaveností těchto politik, a to na základě obecných empirických údajů.

Koordinační tématicky průřezové studie (projekty priority 3)

představující klíčovou část programu. Tyto studie vyhodnocují výsledky ostatních studií směrem k jednotným výsledkům, jako jsou systémy ukazatelů a dat, typologie území, scénáře územního rozvoje atd. Tyto studie pomáhají tématicky koordinovat celý program a zhodnocovat výsledky a vyplňovat mezery, které jsou nepředvídatelné, když se rozdílné projekty zabývají různými tématy.

Podrobné výzkumné informace ESPON (briefing) a práce ve vědeckých sítích (projekty priority 4)

za účelem prozkoumání spolupráce mezi národními a komunitárními zdroji výzkumu a výzkumnými kapacitami.

Technická pomoc (priorita 5)