Schválené projekty s českou účastí

27.03.2009: Na realizaci nadnárodních projektů ESPON se podílejí v současné době dva projektoví partneři z České republiky.

Pátá výzva

  • termín dvoukolového výběrového řízení: 25. února až 30. června 2004
  • počet nadnárodních projektů: 4
  • účast českých projektových partnerů: 2
  • počet vybraných projektových partnerů z ČR: 1 (Ústav územního rozvoje v Brně)

Šestá výzva

  • termín dvoukolového výběrového řízení: 19. květen až 14. září 2004
  • počet nadnárodních projektů: 3
  • účast českých projektových partnerů: 2
  • počet vybraných projektových partnerů z ČR: 1 (Univerzita Pardubice)