Výzvy

Přehled výzev k předkládání projektů realizovaných v rámci programu ESPON

První výzva

Počet projektů: 10
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 25. 2. 2002
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 2. 4. 2002
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 15. 4. 2002
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 25. 5. 2002

Druhá výzva

Počet projektů: 4
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 2. 7. 2002
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 16. 8. 2002
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 16. 9. 2002
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 28. 10. 2002

Třetí výzva

Počet projektů: 3
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 16. 9. 2002
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 28. 10. 2002
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 27. 11. 2002
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 10. 1. 2003

Čtvrtá výzva

Počet projektů: 1
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 4. 8. 2003
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 10. 9. 2003
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 10. 10. 2003
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 18. 11. 2003

Pátá výzva

Počet projektů: 4
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 25. 2. 2004
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 5. 4. 2004
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 19. 5. 2004
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 30. 6. 2004

Šestá výzva

Počet projektů: 3
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 19. 5. 2004
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 30. 6. 2004
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 4. 8. 2004
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 14. 9. 2004

Sedmá výzva

Počet projektů: 2 + 2 studie
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 17. 12. 2004
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 4. 2. 2005
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 10. 3. 2005
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 21. 4. 2005

Osmá výzva

Počet projektů: 1 + 1 studie
Datum zahájení 1. kola výběrového řízení: 18. 3. 2005
Datum ukončení 1. kola výběrového řízení: 21. 4. 2005
Datum zahájení 2. kola výběrového řízení: 17. 6. 2005
Datum ukončení 2. kola výběrového řízení: 25. 7. 2005

Devátá výzva
(jednokolová)

Počet projektů: 1
Datum zahájení: 17. 10. 2005
Datum ukončení: 3. 11. 2005

Desátá výzva
(jednokolová)

Počet projektů: 3
Datum zahájení: 7. 12. 2005
Datum ukončení: 11. 1. 2006

Prodloužení desáté výzvy
(jednokolová výzva)

Počet projektů: 1
Datum zahájení: 24. 1. 2006
Datum ukončení: 22. 2. 2006