Zdroje financování

Pravidla financování z ERDF.

V prosinci 2004 byla podepsána dohoda o plnoprávném členství ČR v programu ESPON. Na základě této dohody je účast českých projektových partnerů v nadnárodních projektech plně financována z rozpočtu tohoto programu. Rozpočet programu ESPON je tvořen z 50% z finančních prostředků ERDF a z 50% z finančních příspěvků členských států EU a ostatních účastnících se zemí.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven