INTERACT

Program INTERACT je součástí iniciativy ES Interreg III. Jeho hlavní náplní je využívat zkušeností a poznatků z předchozích etap iniciativy ES Interreg, a zejména zvyšovat efektivnost probíhající etapy iniciativy ES Interreg III (2000 - 2006). Program se zaměřuje na odstranění vyskytujících se nedostatků s cílem zvýšit dopad iniciativy ES Interreg III na hospodářskou a sociální soudržnost a spolupráci jak v rámci Evropské unie, tak se sousedícími zeměmi.

Programové období 2007—2013

Program INTERACT pokračuje v programovém období 2007—2013 jako OP INTERACT II pod cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS).