Akce

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů.

26. března 2009: Ve dnech 23. - 24. října 2007 se v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj uskuteční seminář programu Interact "Communicating in the New Territorial Cooperation Programmes".

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven