Priority a opatření

19.03.2009:

Cíle programu jsou specifikovány ve čtyřech prioritách a s nimi souvisejících opatřeních.

Priorita 1 - Podpora managementu iniciativy Interreg III
Opatření 1.1 - Informační místa a animace (prostředky pro výměnu poznatků)
Opatření 1.2 - Kvalifikace a transfer znalostí

Priorita 2 - Rozvoj iniciativy Interreg III - místní a regionální iniciativy

Priorita 3 - Spolupráce a řízení změn mezi hraničními regiony a přistupujícími zeměmi
Opatření 3.1 - Nástroje vzájemné spolupráce na vnějších hranicích
Opatření 3.2 - Rozvoj iniciativy Interreg III na vnějších hranicích

Priorita 4 - Technická asistence