Platební orgán

26.03.2009: Paying Authority (PA)

Definice

Platební orgán INTERACT alokuje prostředky ERDF a příspěvky členských států programu. Ty pak přerozděluje jednotlivým Pracovním skupinám INTERACT (projekty priority 1 a opatření 3.1) a vedoucím projektovým partnerům (projekty priority 2 a opatření 3.2). Funkci Platebního orgánu vykonává Úřad rakouského spolkového kancléře ve Vídni.

Úkoly

Platební orgán INTERACT:

  • sestavuje a předkládá žádosti o platby Evropské komisi;
  • přijímá platby od Evropské komise;
  • přijíma plánované národní příspěvky;
  • monitoruje závazky a platby na úrovni programu;
  • monitoruje finanční stránku realizace projektů;
  • uskutečňuje platby z ERDF a z národních příspěvků;
  • odpovídá za správu prostředků ERDF a národních příspěvků.