Pracovní skupiny INTERACT

26.03.2009: INTERACT Points (IP)

Definice

Pracovní skupiny INTERACT jsou zřizovány pro implementaci specifických projektů financovaných v rámci priority 1 a opatření 3.1 na základě Pracovních programů.

Pracovní skupiny INTERACT jsou tvořeny zástupci Společných technických sekretariátů, Řídících a Platebních orgánů všech tří větví iniciativy ES Interreg III a jsou vybírány Monitorovacím a řídícím výborem INTERACT.

Úkoly

Pracovní skupiny INTERACT:

  • vystupují jako vedoucí partner při realizaci projektů v rámci priority 1 a opatření 3.1 jak je definováno v Programovém dodatku;
  • rozvíjejí Roční pracovní plány pro realizaci příslušného projektu.

Seznam Pracovních skupin

  • Pracovní skupina Kvalifikace a transfer znalostí (se sídlem ve Viborgu);
  • Pracovní skupina Řízení změn a externí spolupráce (sídlo ve Vídni);
  • Pracovní skupina Souhrn nástrojů realizace iniciativy ES Interreg III (se sídlem ve Valencii);
  • Pracovní skupina Informace a animace (se sídlem v Oestersundu);
  • Pracovní skupina Koordinace v rámci iniciativy Interreg IIIC (se sídlem v Rostocku).