Sekretariát INTERACT

26.03.2009: The INTERACT Programme Secretariat

Definice

Sekretariát INTERACT poskytuje svou činností podporu Řídícímu orgánu INTERACT a Monitorovacímu a řídícímu výboru INTERACT. Jedná se zejména o technickou pomoc při řízení a implementaci jednotlivých částí programu (např. hodnocení projektů).

Úkoly

Sekretariát INTERACT:

  • pomáhá Řídícímu orgánu, Platebnímu orgánu INTERACT a Monitorovacímu a řídícímu výboru při provádění jejich úkolů;
  • připravuje a implementuje rozhodnutí Monitorovacího a řídícího výboru INTERACT;
  • koordinuje a monitoruje pokrok učiněný Pracovními skupinami INTERACT a pokrok projektů prostřednictvím sběru a kontroly monitorovacích zpráv;
  • zajišťuje informovanost a publicitu programu;
  • udržuje spojení s implementačními orgány, Evropskou komisí a s řídícími strukturami všech větví iniciativy ES Interreg III;
  • spolupracuje s organizacemi, institucemi a sítěmi významnými pro dosažení cílů progamu;
  • podporuje rozvoj dalších operací v rámci priority 1 a opatření 3.1 (v podobě studií proveditelnosti, potřeb hodnocení apod.);
  • jedná jako implementační subjekt, zejména v horizontálních a průřezových otázkách jako je například externí spolupráce (opatření 3.1);
  • pomáhá vedoucím partnerům při realizaci projektů;
  • přijímá prostředky z ERDF a národní příspěvky členských zemí od Platebního orgánu pro prioritu 4, prioritu 1 a opatření 3.1.