Kontaktní místo INTERACT

26.03.2009: National Contact Point (NCP)

Definice

Národní kontaktní místo navazuje na činnosti Sekretariátu INTERACT na národní úrovni a zároveň slouží žadatelům o projekty jako kontaktní místo, pomáhá jim s přihláškami projektů a při procesu realizace projektu. Přispívá k informovanosti a publicitě v příslušné zemi.

Úkoly

Národní kontaktní místo:

  • úzce spolupracuje se Sekretariátem INTERACT;
  • poskytuje informace českým subjektům, které se účastní programu INTERACT;
  • poskytuje pomoc projektovým partnerům při zpracování projektových žádostí a po celou dobu realizace jednotlivých projektů;
  • zajišťuje informační podporu a napomáhá publicitě programu.