Národní koordinátor

26.03.2009: National Coordinator (NCo)

Definice

Národní koordinátor je odpovědný za vytvoření implementační struktury programu INTERACT na národní úrovni. Tato činnost zahrnuje zajištění efektivního a výkonného řídícího, monitorovacího a kontrolního systému.

Úkoly

Národní koordinátor:

  • zpracovává koncepci ČR ve vztahu k programu INTERACT;
  • zpracovává agendu související s programem a podklady pro nadnárodní jednání včetně účasti na nich;
  • poskytuje informace organizacím v ČR, které se účastní projektů v rámci programu INTERACT;
  • hlásí písemně Řídícímu orgánu zjištěné nesrovnalosi a spolupracuje při jejich nápravě;
  • uskutečňuje dozor nad prováděním kontroly prvního stupně;
  • podílí se na publikační a informačních aktivitách o programu;
  • zpracovává informace o projektech s českou účastí a vytváří výstupy pro vládu a Parlament ČR;
  • vyhotovuje zprávy za běžný rok a závěrečnou zprávu o využití poskytnutých prostředků z ERDF a prostředků ze státního rozpočtu ČR.