Projektoví partneři

26.03.2009: Project Partners (PP)

Definice

Projektový partner se účastní na projektu pod vedením vedoucího partnera. Může jím být národní nebo regionální orgán, případně subjekty odpovídající svým charakterem regionálním orgánům.

Každý projektový partner musí, buď sám, nebo prostřednictvím jiného najatého subjektu, zpracovat svou dílčí část projektu.

Úkoly

Projektový partner:

  • spolupracuje pod vedením vedoucího partnera a společně s dalšími projektovými partnery na návrhu projektu;
  • předá vedoucímu partnerovi zájmový dopis (Letter of Intenet);
  • předá vedoucímu partnerovi prohlášení o spolufinancování (Cofinancing Statement);
  • poskytuje vedoucímu partnerovi základní informace, bankovní spojení a kontaktní osobu;
  • pracuje na projektu v souladu s Žádostí o projekt (Application Form);
  • zpracovává dílčí zprávy za svou část projektu a nechává si certifikovat výdaje za každých 6 měsíců.