Vedoucí partner projektu

26.03.2009: Lead Partner (LP)

Definice

U projektů realizovaných v rámci priority 2 a opatření 3.2 je respektován princip vedoucího partnera t.j. jeden projektový partner přejímá zodpovědnost za finanční a obsahovou realizaci projektu. Vedoucí partner podepisuje smlouvu o příspěvku ERDF s Řídícím orgánem (Subsidy Contract) a proto je v prvé řadě zodpovědný za správně použití finančních prostředků z ERDF.

Úkoly

Vedoucí partner:

  • je odpovědný za předložení žádosti o projekt;
  • podepisuje smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF pro celý projekt;
  • má odpovědnost za finanční prostředky poskytnuté z ERDF včetně ručení Řídícímu orgánu za celkovou částku;
  • je odpovědný za nadnárodní řízení projektu;
  • je odpovědný za sběr informací o projektu, monitorování a podávání zpráv o stavu celého projektu v rámci odsouhlaseného monitorovacího systému;
  • je odpovědný za monitorování a zprávy o finančních tocích za celý projekt.