Zdroje financování

Financování projektů z ERDF

Pro realizaci projektů v rámci programu INTERACT byly vyčleněny finanční prostředky z ERDF. Míra spolufinancování se liší podle typu projektu.

U projektů realizovaných v rámci priority 1 a opatření 3.1 dosahuje míra spolufinancování z ERDF 90% oprávněných nákladů. Zbylých 10 % oprávněných nákladů je hrazeno z národních příspěvků vyplacených předem.

Míra spolufinancování u projektů realizovaných v rámci priority 2 a opatření 3.2 činí 50% oprávněných nákladů. Zbylých 50% nákladů je hrazeno z národních příspěvků.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven