Finanční alokace ERDF pro program INTERACT

26.03.2009:

Pro podporu účasti českých partnerů v rámci programu INTERACT byly alokovány finanční prostředky ERDF. Finanční alokace na období 2004—2006 je k dispozici ke stažení v následujícím dokumentu: