Nová Elza pro Dispoziční fond

16.04.2009: Dne 28. února 2006 byla zveřejněna nová elektronická žádost ELZA pro Dispoziční fond v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Bavorsko.

Bližší informace o Dispozičním fondu, termínech podávání žádostí a nové elektronické žádosti ELZA naleznete v sekci Dispoziční fond.