UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE (1)

16.04.2009: Nová Příručka pro žadatele a příjemce dotace a Příručka ELZA byly zveřejněny v sekci Dokumenty.

Upozorňujeme všechny žadatele, že v sekci Dokumenty byla zveřejněna nová verze (verze č. 5) Příručky pro žadatele a příjemce dotace (PPŽ) a Příručky ELZA. Toto vydání PPŽ podléhá ještě vyjádření Ministerstva financí ČR, na jehož základě poté nabude platnost.

5. verze Příručky pro žadatele

Toto vydání PPŽ již obsahuje vzor Rozhodnutí a vzor Podmínek poskytnutí dotace. Právě nahrazení Smlouvy o financování podmínkami poskytnutí dotace je hlavní změnou oproti předchozímu vydání, ostatní změny jsou méně závažné a neměly by významně ovlivnit přípravu projektů.

Doporučení

Všechny projekty, předkládané na Sekretariáty RR pro jednání Řídícího výboru, které se bude pravděpodobně konat na počátku roku 2006, již musí splňovat podmínky stanovené v této PPŽ. Proto doporučujeme všem žadatelům vyčkat s další registrací svých projektů do nabytí platnosti tohoto vydání PPŽ.