Výběr a schvalování projektů

16.04.2009: O tom, které projekty budou doporučeny k financování, rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor.

Po každém zasedání Řídícího výboru je na stránkách uveřejněna tabulka s projekty doporučenými k financování. Před podpisem smlouvy o financování každý projekt musí být posouzen ministrem pro místní rozvoj a ke každému projektu bude následně vydáno rozhodnutí ministra. Datum rozhodnutí ministra je uvedeno v posledním sloupci tabulky. Pokud datum není uvedeno, probíhá proces schvalování projektů ministrem a datum bude u konkrétního projektu doplněno ihned po rozhodnutí ministra.

Tabulky s projekty a bližší informace o jednotlivých zasedání ŘV naleznete na stránce Výsledky zasedání Řídících výborů.