Zahájení programu ČR-Bavorsko

16.04.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje k 1.červenci 2004 zahájení programu Evropské komise "Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Bavorsko pro období 2004-2006".

Program se zaměřuje na spolupráci v příhraničních oblastech. Projekty mohou být průběžně podávány na Sekretariáty Regionálních rad od 1. srpna 2004 a projednány budou na nejbližším zasedání Řídícího výboru. Konečný termín bude vždy předem oznámen na internetových stránkách příslušných krajů a na www.strukturálni-fondy.cz, kde také naleznete konkrétní podmínky programu.

Informace o programu

  • Vhodní žadatelé: veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace apod.)
  • Územní vymezení: kraje Jihočeský (bez okresů Tábor a Jindřichův Hradec), Karlovarský a Plzeňský
  • Financování: podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje max. 75 % spolufinancování příjemcem min. 25 % (z toho ze státního rozpočtu max. 5 %)
  • Kontakt: Sekretariáty Regionálních rad sídlící na příslušném krajském úřadě:

Jihočeský kraj Ing. Jan Návara
Tel.: +420 386 720 385
E-mail: navara@kraj-jihocesky.cz
Karlovarský kraj Ing. Petra Vaňková
Tel.: +420 353 502 162
E-mail: petra.vankova@kr-karlovarsky.cz
Plzeňský kraj Petra Kůsová, BA
Tel.: +420 377 195 618
E-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz

Mgr. Milada Vránová, milada.vranova@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj, Řídící orgán INTERREG IIIA, Odbor regionální přeshraniční spolupráce