Kurz pro rok 2004

13.03.2009:
Žadatel pracuje při přípravě žádosti pouze s Kč a v této měně je mu vyplácena i podpora. Žadatel tedy nenese žádné kurzové riziko. V případě, že je nutné při přípravě žádosti přepočítat Kč na EUR (např. při zjišťování, zda je výše podpory oprávněná), se používá kurz, který určí Národní orgán. Tento kurz je platný na celý rok. Pro rok 2004 byl určen kurz 31,62 Kč/EUR.