Dispoziční fond

V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je realizován i tzv. Dispoziční fond, který je určitou obdobou Společného fondu malých projektů (JSPF) z Phare CBC. Liší se především z hlediska způsobu administrace a vymezení vhodných aktivit, které jsou v rámci INTERREG IIIA podporovány. Dispoziční fond je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční spolupráci v regionech. Orientuje se především na měkké projekty - přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže atd.

Správce Fondu

Správcem Fondu jsou níže uvedené euroregiony. Vlastní administraci fondu provádí buď správce nebo jím zřízený administrátor.

Správce/administrátor: Euroregio Egrensis/Euroregio Egrensis, Euroregion Šumava/RRA Šumava

Územní vymezení jednotlivých správců pro účely Dispozičního fondu:

  • Euregio Egrensis - okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov
  • Euroregion Šumava - okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město, Rokycany, Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov

Celková alokace Dispozičního fondu na česko-bavorské hranici je 860 000 EUR na celé období 2004—2006. Minimální příspěvek z ERDF je 1000 EUR, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 10 000 EUR (také v tomto případě bude dotace z ERDF tvořit maximálně 75% veškerých způsobilých výdajů projektu). Konečný uživatel musí zajistit celý podíl spolufinancování, neboť v rámci Dispozičního fondu nebudou poskytovány dotace ze státního rozpočtu.

Žádost

Od 6. dubna 2005 byla zprovozněna elektronická žádost ELZA DF pro podávání projektů v rámci Dispozičních fondů INTERREG IIIA v česko-bavorském pohraničí.


Kontakty

Euregio Egrensis

Dipl. Ing. Lubomír Kovář
Tel.: +420/353 504 402
E-mail: euregrensis@iol.cz
Olga Křížová Tel.: +420/353 504 404 E-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.org

RRA Šumava

Iva Loziášová Tel.: +420/388 428 242
E-mail: loziasova@rras.cz
Pavla Plucková Tel.: +420/388 428 544 E-mail: pavla.pluckova@rras.cz