Novinky

 

5. března 2009: Dne 21.2.2008 uspořádalo Středisko služeb školám Plzeň v Klatovech závěrečnou konferenci k projektu "E-learning bez hranic". Projekt byl z velké části hrazen z prostředků Iniciativy Interreg IIIA Česká ...

5. března 2009: Pro žádosti předkládané v roce 2008 byl určen kurz 26,360 Kč/EUR.

5. března 2009: V souvislosti s rozdělením posledních finančních prostředků Interregu IIIA na bavorské hranici zpracovalo oddělení Fondů a programů EU informační materiál "Interreg IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko ...

5. března 2009: Řídícím výborem, který se uskutečnil dne 12. prosince 2006, byly přerozděleny veškeré finanční prostředky programu Interreg IIIA ČR-Bavorsko.

5. března 2009: V rámci česko-bavorského programu již byly alokovány všechny disponibilní finanční prostředky.

5. března 2009: Dne 28.6.2006 se uskutečnilo další zasedání Řídícího výboru Interreg IIIA ČR-Bavorsko na česko-bavorské hranici. Zasedání se konalo na bavorské straně v Marktredwitz.

5. března 2009: Další jednání Řídícího výboru se uskuteční dne 27. září 2006 ve Waldsassenu.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven