Upozornění pro konečné příjemce

05.03.2009: V rámci česko-bavorského programu již byly alokovány všechny disponibilní finanční prostředky.

Zbývají pouze prostředky v rámci technické pomoci, kterou mohou čerpat pouze subjekty podílející se na implementaci programu.

Termín pro předkládání projektových žádostí (jedná se již pouze o technickou pomoc) a termín pro vyrozumění CRR ČR o změnách projektů ze strany konečných příjemců, aby je bylo možno zohlednit na nejbližším Řídícím výboru, byl stanoven na 11. srpna 2006.