Upozornění pro žadatele INTERREG IIIA ČR-Bavorsko

05.03.2009: Další jednání Řídícího výboru se uskuteční dne 27. září 2006 ve Waldsassenu.

Upozorňujeme, že všechny finanční prostředky programu na české straně již byly alokovány.

Z tohoto důvodu již nebude možné předkládat projekty v tomto programovém období. Žadatelé mohou připravovat své záměry na příští období 2007—2013. O vyhlášení nového programu a možnosti předkládání projektů, budou potenciální žadatelé včas informováni.