Vyčerpání finančních prostředků v programu Interreg IIIA ČR-Bavorsko

05.03.2009: Řídícím výborem, který se uskutečnil dne 12. prosince 2006, byly přerozděleny veškeré finanční prostředky programu Interreg IIIA ČR-Bavorsko.

Od zahájení programu INTERREG IIIA Česká republika-Svobodný stát Bavorsko se v období 2004—2006 uskutečnilo celkem 8 setkání Řídícícího výboru na území České republiky a Svobodného státu Bavorsko. Řídící výbor naplánoval celkem 110 projektů s celkovými výdaji 12 235 763,64 €. Na spolufinancování projektů, při dotační sazbě max. 75 %, byla v rámci programu využita celá dotace z ERDF ve výši 8 600 000 €.

Stručný přehled počtu naplánovaných projektů v jednotlivých opatřeních programu.

 

INTERREG IIIA ČR-Bavorsko 2004—2006
Opatření programu
Počet naplánovaných projektů Celkové výdaje naplánovaných projektů
1.1 - Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru 6 projektů 465 274,95 €
1.2 - Cestovní ruch, volný čas a rekreace 49 projektů 4 056 429,84 €
2.1 - Doprava 6 projektů 3 051 998,68 €
2.2 - Ostatní infrastruktura 3 projekty 239 818,50 €
3.1 - Ochrana přírody a životního prostředí 9 projektů 1 030 219,97 €
3.2 - Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru 9 projektů 321 341,68 €
4.1 - Profesní vzdělávání a trh práce 4 projekty 80 357,26 €
4.2 - Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana 8 projektů 1 098 322,04 €
4.3 - Sítě 4 projekty 1 318 557,33 €
Technická pomoc 1 5 projektů 453 333,40 €
Technická pomoc 2 7 projektů 120 000,00 €
Celkem 110 projektů 12 235 763,64

 

 Během období 2004—2006 byla řada projektů již i úspěšně zrealizována. V roce 2007-2008 bude probíhat realizace dalších projektů, které byly Řídícím výborem naplánovány.

 Do Řídícího výboru je možno předkládat pouze případné změny, respektive úpravy projektů, jež je nutné posoudit i z jeho strany.