Projekty

 

12. března 2009: Na přelomu dvou programovacích období vznikla brožura, jejímž cílem je rekapitulovat realizaci programu INTERREG IIIA a informovat o novém programu pro období 2007—2013.

12. března 2009: Projekt byl zaměřen na vybudování cca 1,5 km dlouhé stezky. Výstavba cyklostezky byla další etapou naplňování Studie vybudování cyklistických stezek na Chomutovsku, který vychází ze záměru propojit všechny trasy ve ...

12. března 2009: Zveřejňujeme aktuální stav alokovaných finančních prostředků po zasedání Řídícího výboru, které se uskutečnilo dne 28.6.2006 v Marktredwitz.

12. března 2009: Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA.

12. března 2009: Na tomto místě jsou po konání příslušného zasedání Řídícího výboru zveřejněny jeho výsledky. To znamená, jaké projekty a v jaké výši podpory ze strukturálních fondů, resp. státního rozpočtu, byly naplánovány Řídícím ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven